Therapie en Behandelingen:

INHOUD VAN DE FOTONEN COMBINATIE BEHANDELING:

Als u in de praktijk langs komt voor een van de onderstaande en aangeboden behandelingen dan vinden deze altijd plaats op een behandeltafel of een comfortabele stoel zodat u compleet kunt ontspannen tijdens de behandelingen.
De behandeling met de fotonen lamp en magneetspoel die om de orgonite schijf geplaatst is werkt zeer effectief en bestaat uit 4 x 8 minuten en deze pulseert geheel pijnloos diverse genezende magnetische frequenties en biofotonen in het lichaam.
Deze frequenties heractiveren en herprogrammeren onder andere het zenuwstelsel en immuunsysteem in ons lichaam evenals diverse andere belangrijke regulerende stelsels die zeer belangrijk zijn voor een goed functionerend en gezond lichaam.

1 x 8 minuten wordt de fotonen lamp op uw achterhoofd gericht en tevens krijgt u de 2 elektroden van de Hulda Clark  frequentie zapper in uw handen om diverse ziekmakende pathogenen en micro-organismen in het gehele lichaam te verzwakken en het immuunsysteem deze makkelijker kan vernietigen zodat het lichaam deze afvalstoffen kan opruimen waardoor het lichaam wordt gereinigd. 
1 x 8 minuten wordt de fotonen lamp op uw voorhoofd en gezicht gericht zodat de biofotonen direct door uw ogen en huid worden opgenomen.
1 x 8 minuten wordt de fotonen lamp op de 
diverse organen in de buik gericht en krijgt u de Tesla fotonen daglichtbril op uw voorhoofd geplaatst.
1 x 8 minuten wordt de fotonen lamp op uw lever en nieren gericht om deze direct van fotonen te voorzien en om 
uw lever en nieren te ontgiften.

Na de behandeling met de  fotonen lamp neemt u plaats in een comfortabele stoel om nogmaals een nabehandeling te krijgen van 7 minuten met de Hulda Clark frequentie zapper om de inmiddels vrijgekomen ziekmakende pathogenen te vernietigen die vrijkomen na de eerste zapper behandeling.
Tevens krijgt u dan het Tesla magneetveld op uw borst/buik steek gericht om de behandelmethoden te ondersteunen en versnellen waardoor het lichaam zich beter zal kunnen gaan herstellen en functioneren.
De magneetspoel en het Tesla magneetveld zorgen ervoor dat het lichaam in resonantie is met de natuurlijke aardmagnetische velden.

VOOR VERDERE UITLEG EN INHOUDELIJKE TOELICHTING LEES HIERONDER VERDER BIJ DE AANGEBODEN BEHANDELINGEN.

INHOUD VAN DE BIORESONANTIE BEHANDELING:

Bioresonantie is een wetenschappelijke en bewezen vorm van biofysische geneeskunde en een snel ontwikkelende therapie die het lichaam allerlei resonanties (frequenties) aanbiedt.
Dit harmoniseert onze energie en diverse verstoorde balansen in ons lichaam.
De bioresonantie behandeling vind plaats op een behandeltafel of in een comfortabele stoel.
Via een speciaal daarvoor bestemd laken worden de frequenties van de bioresonantie overgedragen op het lichaam terwijl u ontspannen op de behandeltafel ligt tijdens de behandeling.

Als u liever in een stoel zit omdat u dat prettiger vind dan wordt u met het bioresonantie apparaat verbonden via stoffen elektroden die de frequenties op het lichaam overdragen via de polsen en onderbenen zodat het lichaam geharmoniseerd wordt en waardoor de verstorende factoren in het lichaam hersteld kunnen worden.
Deze behandeling is zeer effectief, pijnloos en werkt zeer ontspannend en de resultaten zijn zeer veelbelovend.
Bij de bioresonantie behandeling mag er ABSOLUUT GEEN FLEECE KLEDING GEDRAGEN WORDEN aangezien dit de overdracht van de aangeboden frequenties kan verstoren.

VOOR VERD
ERE UITLEG EN INHOUDELIJKE TOELICHTING LEES HIERONDER VERDER BIJ DE AANGEBODEN BEHANDELINGEN.

 

rayocomp PS 1000 polar bioresonantie therapie van rayonex

De zogeheten en natuurlijke aardse Schumann resonantie/frequentie, ofwel de hartslag van moeder aarde is ontdekt rond het jaar 1900 door Nicola Tesla en later bevestigd door natuurkundige Wilfried Otto Schumann.
Deze Meneer Schumann ontdekte ook dat de ruimte tussen de aarde en de lagen waaruit de atmosfeer is opgebouwd gevuld is met elektromagnetische golven en dat de resonantie/frequentie daarvan ligt op 10 hertz.
Samen met Dr. König ontdekte deze beide heren dat er een duidelijk verband is tussen de Schumann resonantie en de menselijke hersenritmes en zeer dicht in de buurt komen van de menselijke frequenties in de hersenen, namelijk de Alfa-golven.
De Alfa-golven geven dieren zoals bijen, vissen en vogels hun richtingsgevoel en wekt mensen eigenlijk tot leven was de ontdekking.

Elk levend organisme zoals mens, dier, planten en micrco-organismen hebben daarom te maken met deze elektromagnetische frequenties en signalen om ons heen die belangrijk zijn voor ons algehele functioneren en welzijn.
Elektromagnetische signalen/trillingen ontstaan ook door diverse chemische processen in onze lichaamseigen cellen en zolang als deze chemische processen niet verstoort zijn functioneert het lichaam zoals het behoort aangezien er harmonische en disharmonische signalen zijn.
Kijk maar eens naar een filmpje op youtube over metronomen die in balans komen na verloop van tijd, zo werkt het ongeveer hetzelfde in ons lichaam aangezien er een harmonische balans moet zijn om goed te functioneren.

Harmonische signalen worden beschouwd als bevorderend voor de algemene gezondheid en disharmonische signalen kunnen als schadelijk gezien en ervaren worden en het lichaam daarom ziek maken.
Ook kunnen opgeslagen frequenties in het lichaam van bacteriën, virussen, parasieten, schimmels, allerlei ziekmakende pathogenen en lichaamsvreemde stoffen het algemene frequentie beeld behoorlijk verstoren.
Met bioresonantie kunnen de lichaamseigen signalen hersteld worden en de ziekmakende signalen geneutraliseerd zodat het lichaam weer zelfherstellend  kan functioneren.

De ingenieuze en zelfgenezende regulatiesystemen van ons lichaam zoals ons afweer en immuunsysteem kunnen ziekmakende bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en diverse pathogenen of lichaamsvreemde stoffen perfect zelf opruimen mits ons lichaam in een goede en gezonde staat verkeert.
Door een verstoorde communicatie van onze lichaamscellen kunnen er diverse verstoringen en problemen ontstaan in de noodzakelijke lichaamsstelsels die zeer belangrijk zijn voor een gezond lichaam en het optimaal functioneren daarvan.
Denk daarbij o.a. aan: het zenuwstelsel, je ademhalingsstelsel, ons darmstelsel, de lever en nieren, hart en bloedvatenstelsel,  het spijsverteringsstelsel, je afweerstelsel, ons immuunsysteem, het circulatiestelsel, het lymfesyststeem, ons hormoonstelsel, het bewegingsstelsel, de inwendige klieren, onze zintuigen enz.

Mede door deze verstoringen in de verschillende stelsels kunnen er uiteindelijk allerlei ziektesymptomen ontstaan zoals o.a: darmklachten, allergieën, depressie, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen, hormoonstelsel problemen, elektrohypersensitiviteit, spier en gewrichtsklachten, eczeem, auto-immuunziekten, longklachten zoals astma en diverse andere aandoeningen.
Er zijn veel aangeboren aandoeningen maar ook door levensstijl ontstane klachten die zeer goed te behandelen zijn en vele zijn zelfs oplosbaar op termijn.
Er komt natuurlijk wel een belangrijke eindverantwoordelijkheid bij de patiënt zelf te liggen in de vorm van aanpassing in leefstijl, voeding en diverse andere belangrijke stoffen zoals vitaminen en mineralen die het lichaam echt nodig heeft om weer optimaal en gezond te kunnen functioneren.

Hoe functioneert Bioresonantie:

Bioresonantie is een pijnloze en holistische therapie zonder enige schadelijke 
bijwerkingen en er wordt op een objectieve manier naar het complete energiebeeld gekeken van een mens.
Op deze manier wordt er bepaald en vastgesteld of er positieve of negatieve energetische verstoringen zijn in het lichaam die hersteld kunnen worden door middel van de juiste frequenties in het lichaam te harmoniseren.
De positieve frequenties werken ondersteunend en stimuleren de diverse organen en lichaamsstelsels terwijl de negatieve frequenties geneutraliseerd kunnen worden.
U wordt via een speciaal laken of via been en pols elektroden verbonden met het Bioresonantie apparaat, in dit geval een Rayocomp PS 1000 Polar.
De Polar PS 1000 stuurt via deze elektroden pijnloze frequenties door het lichaam en meet via een biotensor of er positieve of negatieve verstoringen in het lichaam aanwezig zijn.

De Polar PS 1000 is in staat om negatieve en positieve trillingsfrequenties te meten en daarmee vast te stellen welke invloed deze op het lichaam hebben.
Door middel van positief harmoniseren kan het lichaam weer terug in een gezonde staat gebracht worden en de zelfherstellende systemen worden weer geactiveerd.
Een Bioresonantie behandeling is pijnloos en zonder enige schadelijke bijwerkingen en kan na de eerste behandeling al een positief en verbeterend resultaat opleveren.
Kinderen kunnen de behandeling ook prima ondergaan.
Het is wel belangrijk voor elke patiënt om niet zwaar vermoeid de behandeling te ondergaan !!
De lichamelijke reactie op de behandeling kan soms enigszins belastend zijn voor het lichaam aangezien er diverse toxinen en afvalstoffen uit het lichaam verwijdert moeten worden via de huid, lever, nieren, urine en ontlasting.

Soms kan dit zwaar zijn voor het lichaam en er kan zelfs een lichte en tijdelijke verergering van klachten optreden en dit wordt niet veroorzaakt door de behandeling zelf maar door het lichaam die op de Bioresonantie behandeling reageert.
Er wordt in dat geval aangeraden om  het lichaam te helpen met uitscheiden van deze toxines en afvalstoffen door het drinken van o.a. mineraalarm water, ontgiftende thee zoals rooibosthee, groene thee, zoethout thee, etc.
Eventueel het nemen van extra vitaminen D, B12, mineralen of diverse andere stoffen die het lichaam nodig heeft om de tekorten aan te vullen of de uitscheiding te verbeteren is daarom altijd raadzaam.

HYPER FOTONEN 3D LASER LAMP therapie van Medical Electronics

De basis behandeling bestaat uit de medisch erkende Hyper 3D fotonen laserlamp.
Er is via wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat al onze lichaamscellen licht bevatten en uitstralen en dit worden biofotonen genoemd.
Bij stress en toegenomen oxidatieve stofwisseling (de zogenaamde verbranding van suikers in de cel) nemen de biofotonen in aantal toe.
De intensiteit van deze uitstraling varieert van slechts een paar tot enkele honderden fotonen per vierkante centimeter.
Ons lichaam maakt per dag 600 miljoen nieuwe cellen aan.
Deze moeten allemaal op de juiste plaats met de juiste vorm en functie actief worden. 

Ook moeten tijdig verouderde en ontspoorde cellen worden gesignaleerd en opgeruimd.
Het menselijk biofotonen veld is zeer gevoelig voor allerlei (ver)storingen.
Zo heeft de Nederlandse onderzoeker Dr. Roeland Van Wijk aangetoond dat stress, ongezond eten en elektromagnetische straling het lichaam behoorlijk  kunnen ontregelen.
Er ontstaat interferentie waardoor de juiste informatie niet meer op de juiste plek aankomt of verkeerd gedecodeerd wordt.
Storingen in het biofotonen systeem liggen op deze manier ten grondslag aan de vele ziektebeelden waarbij de regulatie op cellulair niveau ontregeld is.

Ons lichaam heeft een intern boodschapper systeem voor intercellulaire en intracellulaire signaaloverdracht.
Via dit systeem wordt de cellulaire interactie en coördinatie zowel op orgaanniveau alsmede op systemisch niveau geregeld.
Biofotonen zijn dragers van informatie en voorzien het gehele lichaam met de juiste informatie  en deze zorgen voor energie waardoor al onze lichaamscellen functioneren en beter met elkaar communiceren.
Zodat alle noodzakelijke processen ervoor zorgen dat bepaalde ziekten oplossen en blijvend verdwijnen..
Biofotonen sturen alle lichaamsfuncties aan en ons totale lichaam heeft dit essentiële licht nodig om goed te functioneren.

De zon is normaal gezien onze natuurlijke bron van fotonen die door het lichaam worden opgenomen via de huid en onze ogen.
Als cellen niet optimaal functioneren kunnen door middel van een fotonen behandeling de cellen in het gehele lichaam gestimuleerd worden tot herstel.
De fotonen van de Hyper 3D laserlamp worden opgenomen door de ogen en via de huid en zo door het gehele lichaam verspreid.
De ogen zijn meer dan een zintuig om mee te zien, zij vormen een opname orgaan voor zonlicht.
Via zenuwbanen die de ogen direct met de hypothalamus, hypofyse en epifyse verbinden wordt het gezamenlijke lichaam gereguleerd.
Voor licht heeft ons lichaam, of liever gezegd onze hersenen een bijzondere sensor, de epifyse.

Zoals eerder werd vermoed stuurt deze direct de productie aan van vele hormonen.
Deze licht actieve hormonen controleren alle belangrijke vegetatieve functies 
van ons lichaam en van onze stemming.
Daarmee is iedere fundamentele basis voor gezondheid en welbevinden afhankelijk van licht.
Een verbeterde emotionele stemming werkt een verbetering van het immuunsysteem in de hand.
Als gevolg daarvan wordt het stemming niveau verbeterd waarvan dan opnieuw een positieve invloed uitgaat op het immuunsysteem.
Dit positieve terugkoppel effect kan verbazingwekkende activerende gevolgen laten zien op de algehele heling en herstel, regeneratie en gezondheid.

Licht reguleert ook de bloeddruk, de bloedsuiker en het melkzuurgehalte van het bloed.
Licht leidt rechtstreeks tot een toename van lichaamskracht, energie, uithoudingsvermogen en stresstolerantie.
Licht optimaliseert het vermogen om zuurstof in het bloed te transporteren en te absorberen.
Deze van licht afhankelijke klieren (hypothalamus, hypofyse en epifyse) besturen de meest vitale functies in ons lichaam.
Maar ook onze huid speelt een wezenlijke en belangrijke rol.
De huid bezit in haar pigmentcellen bijzondere licht absorberende kleurstof moleculen genaamd melanine.

De diep zwarte kleur in melanine maakt het mogelijk fotonen uit het totale lichtspectrum gelijkmatig te absorberen.
Melanine zet energie om ter regulatie van biochemische processen.
Ook acupunctuurpunten zijn bijzondere vensters voor de elektromagnetische communicatie met de omgeving en er worden daarom ook diverse accupunctuurpunten en lichaamszones behandeld.
Het zichtbare lichtbereik met zijn vele frequenties biedt binnen het gezamenlijke elektromagnetische spectrum een rijk palet aan relevante biologische informatie zowel via de directe invloed van zonlicht als via de opgenomen voeding.

Fotonentherapie met de 3D laserlamp voorziet daarom het gehele lichaam van de essentiële fotonen en pulseert per seconde ruim 2000 verschillende frequentie programma’s die de functie van het hormoonstelsel, het immuunsysteem, het zenuwstelsel, alle lichaamsorganen en de emotionele en mentale conditie van de mens stimuleert en activeert.
Deze fotonen behandeling is een moderne ontwikkelde vorm van therapie waarbij er lichtenergie via lage intensiteit leds en lage intensiteit infrarode lasers genezende frequenties pulseren en pijnloos het lichaam binnen dringen.
De effecten van gepulseerd infrarood laserlicht zijn al tientallen jaren wetenschappelijk aangetoond

Deze therapie is wetenschappelijk bewezen en onderbouwd en is voor zeer uiteenlopende en diverse gezondheidsproblemen toe te passen.
De lijst van lichamelijke problemen die met de 3D fotonen laserlamp te behandelen zijn is zo goed als oneindig.
Het menselijk lichaam is in principe zeer goed in staat om zichzelf te genezen van welke klacht dan ook, de basis van herstel is namelijk een goed functionerend
immuunsysteem. 
De Hyper 3D fotonen laser lamp die ik gebruik in mijn praktijk maakt dit mogelijk. 
Deze methode van behandelen is zeer effectief en geeft zeer snel een voelbaar effect en resultaat.
Het heeft een ontspannende werking, is patiëntvriendelijk en heeft absoluut geen enkele ongewenste bijwerkingen.

tesla fit-915 FOTONEN DAGLICHT THERAPIE van Medical electronics

De behandeling gebeurt met een FIT-915 (Fotobiological Intensiv Therapie) daglicht bril.
Deze vorm van licht therapie is erkend in diverse ziekenhuizen en behandelcentra en zeer goed inzetbaar tegen diverse klachten.
De bril is speciaal ontworpen voor daglicht therapie die zon identiek licht en een atmosfeer identiek elektrisch veld uitstraalt.
Het licht wordt via de ogen opgenomen in onze hersenen en verspreidt door het lichaam waardoor diverse en belangrijke processen worden gestimuleerd.
Dit zon identiek licht stimuleert het zenuwstelsel, ons hormoonstelsel en de hersenen die ervoor zorgen dat alle lichamelijke processen optimaal geregeld worden en het bevordert de algemene gezondheid.

Via zenuwbanen die de ogen direct met de hypothalamus, hypofyse en epifyse  verbinden wordt het gezamenlijke lichaam gereguleerd.
Voor licht heeft ons lichaam, of liever gezegd onze hersenen een bijzondere sensor, de epifyse.
Licht reguleert de bloeddruk, de bloedsuiker en het melkzuurgehalte van het bloed.
Eveneens leidt licht rechtstreeks tot een toename van lichaamskracht, energie uithoudingsvermogen en stresstolerantie.
Ook optimaliseert licht het vermogen om zuurstof in het bloed te transporteren en te absorberen.
De van licht afhankelijke klieren (hypothalamus, hypofyse en epifyse) besturen de meeste belangrijke en vitale functies in ons lichaam.

Deze daglicht therapie is daarom zeer effectief te gebruiken bij veel mentale, emotionele en lichamelijke klachten zoals o.a stress, depressie, somber gevoel.
Het stimuleert ook ons cognitieve vermogen van de hersenen en het limbisch systeem dat onze emotionele stabiliteit en stemming reguleert.
De meeste mensen hebben een tekort aan natuurlijk zonlicht omdat we tegenwoordig veel tijd binnen doorbrengen.
Veel mensen werken, leven en brengen tegenwoordig veel tijd door onder kunstmatig licht zoals TL verlichting, LED verlichting en we nemen daardoor te weinig natuurlijk zonlicht op.
Dit zorgt voor allerlei tekorten waar het lichaam en ons zenuwstelsel onder lijden omdat we niet het juiste kleurenspectrum opnemen wat we normaal gezien van de zon ontvangen.

Zeker in de noordelijker gelegen landen waar in de winter de zon minder vaak schijnt en minder intensief is.
Veel mensen leiden daardoor aan emotionele en mentale problemen zonder zich dit te realiseren en wat de oorzaak daarvan is.
Zeer veel voorkomende emotionele problemen zijn onder andere: angstgevoelens, depressieve gevoelens, onverklaarbare onrust gevoelens, stemmingswisselingen, geen motivatie, onzekerheid, slaapproblemen, vermoeidheid, etc
Mentale problemen zijn onder andere: leer problemen, concentratie problemen, moeilijker dingen kunnen onthouden, niet helder kunnen denken, ADHD, etc.
Lichamelijke problemen zijn onder andere: voortdurend moe, maag of darm problemen, chronische hoofdpijn, stress, spier en gewrichtsklachten, duizeligheid, slapeloosheid, futloos, etc.

De fotonen die door deze lichtbril worden afgegeven zijn daglicht identiek en worden snel door de hersenen en het zenuwstelsel opgenomen.
Deze lichtbril produceert een op fotonen gebaseerd wit en rood licht.
Unieke lichtfrequenties pulseren met immuunbevorderende frequenties.
Het rood licht bevordert en stimuleert onder andere ontspanning, het stimuleert alle herstelprocessen, het herstelt alle weefsels van en om het oog, vermoeide ogen door televisie of gebruik van computer schermen, oogaandoeningen etc.
Het licht van de FIT-915 pulseert ook een elektrisch veld met het Poly frequentiespectrum.

Dit heeft 2 soorten energetische invloeden waardoor de hersenen worden gestimuleerd zoals door zon identiek licht en het atmosferisch elektrische veld.
Er zijn met deze vorm van therapie geen enkele bijwerkingen en ook geen lichamelijke afhankelijkheid.
Deze licht therapie bril kan dagelijks en meermaals gebruikt worden en geeft een ontspannend, rustgevend, fit en helder gevoel.

TESLA MAGNEETVELD en licht THERAPIE van medical electronics

Met magneetveld therapie kun je veel chronische aandoeningen goed behandelen.
Deze elektromagnetische manier van behandelen is een bewezen en effectieve manier om het lichaam te herstellen naar de oorspronkelijke aardveld frequentie.
Dit magneetveld produceert hetzelfde en identieke aardse Schumann Resonantie magneetveld van 7,38 Hz als de magneetspoelring die gebruikt wordt tijdens
de Hyper 3D fotonen laserlamp behandeling.
Het enige verschil is dat Tesla gebruik maakt van een Tesla magneetspoel en dat deze techniek is uitgevonden door Nicolas Tesla.
Zonder aardmagnetisme is leven op aarde onmogelijk en het is dus zeer belangrijk om het menselijk lichaam in een juiste balans te houden.

Veel dieren zoals o.a. vogels, bijen en mieren maken gebruik van dit aardse magneetveld om bijvoorbeeld te navigeren.
De lichaamscellen worden hersteld in hun oorspronkelijke en optimale spanning zodat de cellen beter kunnen functioneren en de functie is om energie uit voeding te halen en water te produceren.
Cellen zijn ook zeer afhankelijk van zuurstof om energie te produceren uit voedingsstoffen en water.
Het is belangrijk om overtollige afvalstoffen te verwijderen uit ons lichaam.
Cellen kunnen afvalstoffen afgeven aan het bloed en dit wordt gezuiverd en gefilterd door de lever.

Ook verbetert het de algehele werking van ons DNA in alle cellen in ons lichaam wat zeer belangrijk is voor veel lichaamsprocessen zoals o.a. het hormoonstelsel, immuunstelsel en afweerstelsel om ziekte tegen te gaan.
Specifieke magneetveld frequenties blijken na onderzoek zeer goed te werken op bepaalde organen, weefsels en specifieke ziekteprocessen en het functioneert ook zeer goed in combinatie met de Hyper 3D laser therapie.
Ook is magneetveld therapie bewezen als ontstekingsremmend en bevorderd het algehele herstel van beschadigd weefsel, spieren, gewrichten, artrose en diverse pijnklachten.

Het principe van magneetveld therapie is om zelfgenezing te stimuleren en te optimaliseren in het lichaam en dit gebeurt daardoor op een natuurlijke wijze.
Hierdoor krijgt het lichaam een betere opname van voedingsstoffen en mineralen uit de voedingsmiddelen die we in het lichaam binnen krijgen.
De algehele doorbloeding  en microcirculatie in de kleinste aderen wordt hierdoor beter aangezien 70% procent van het bloedtransport wordt voorzien door de microcirculatie.
Een betere doorbloeding zorgt voor een verbeterde zuurstofopname door het gehele lichaam en dit is een belangrijk en levensnoodzakelijk proces.
Met deze magneetveld therapie behandeling wordt de oorzaak van veel chronische klachten en aandoeningen op een natuurlijke wijze behandeld en wordt er niet alleen aan symptoombestrijding gedaan.

Dus pijnverlichting en het oplossen van de oorzaak van diverse chronische klachten kan al op een relatief zeer korte termijn behaald worden en het heeft een gunstig effect op het algehele lichaam om verstoorde processen in het lichaam te resetten.
Gecombineerd met het magneetveld wordt er ook een lichtkleuren therapie toegepast dat te vergelijken is met zon-identiek licht zoals rood, groen, blauw, geel, cyaan, magenta en wit licht.
Dit is een goede en extra aanvulling van het tekort aan zonlicht waar veel mensen last van hebben.
Het uitgezonden licht bereikt het hele lichaam en dit stimuleert wederom alle lichaamsprocessen.

Ook bevordert het de algehele gezondheid van ons lichaam en het is ook zeer effectief tegen veel mentale en emotionele klachten.
Er zijn met deze vorm van therapie geen enkele bijwerkingen, is pijnloos  en er is ook geen lichamelijke afhankelijkheid.

Orgonite + magneetveld therapie

Tijdens de behandeling met de 3D Hyper fotonen laser lamp zit en ligt u op de behandeltafel.
Aan het standaard van de laserlamp is een Orgonite healing disk bevestigd met daaromheen een ringvormige magneetveldspoel, deze ringvormige magneetveldspoel produceert een magneetveld.
De Orgonite healing disk is een dubbelgedraaide energiering die is samengesteld uit waardevolle supplementen, vitaminen en mineralen mix om uw immuunsysteem te versterken en de belasting van ziekmakende micro-organismen te verminderen.
Er wordt een positief geladen orgone veld geproduceerd en dit is een zeer krachtig positief veld om in het lichaam door te dringen en negatieve geladen orgone om te zetten naar positief geladen orgone energie.
Tijdens de Hyper 3D laserlamp behandeling stemt deze magneetveldspoel en de Orgonite healing disk af op een magneetveld dat identiek en gelijkwaardig is aan het aardmagneetveld, de schumann resonantie frequentie van 7,38 Hz.

Daardoor stemt het lichaam zichzelf weer af op deze belangrijke aardmagneetveld frequenties.
Deze natuurlijke aardmagneetveld frequentie is bij veel mensen verstoord.
Dit komt hoofdzakelijk door de diverse en omringende straling die constant aanwezig is om ons heen zoals WIFI, GSM signalen en allerlei draadloze apparatuur die diverse signalen uitzenden.
Dit is door allerlei, onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek aangetoond wat de zeer slechte en nadelige effecten zijn van straling op het menselijk lichaam.
Om het lichaam tijdens de behandeling kort en krachtig met de juiste resonantie frequentie te stimuleren zal het lichaam na de behandeling snel reageren om weer op de juiste en natuurlijke aardmagneetveld frequentie te functioneren.
Dit kan snel meerdere gezondheidsvoordelen opleveren omdat na de fotonen en magneetveld therapie het immuunsysteem en het hele lichaam weer beter zal kunnen gaan functioneren.

Hierdoor kunnen klachten zoals vermoeidheid en pijn al na enkele behandelingen sterk verminderen.
Het is daardoor mogelijk om mensen op korte termijn te laten herstellen van reguliere en zeer moeilijk te behandelen klachten en problemen zoals, darmklachten, migraine, longziekten, spierpijn, chronische vermoeidheid maar ook andere voorkomende infectieziekten zoals de ziekte van Lyme, Candida, Herpes, ziekte van Pfeifer (Epstein Barr) bacterieën, virussen, parasieten, schimmels en allerlei andere ziekmakende pathogenen.
Het heeft ook een zeer positieve werking op mensen met klachten zoals depressie, neerslachtig, emotionele problemen, autisme, etc.
Veel van de reguliere ziektebeelden hebben voor 95% een oorzaak van chronische belasting door micro-organismen die ziekmakend zijn in het lichaam.
Door het immuunsysteem te stimuleren en herstellen is ons lichaam zelf zeer goed in staat om te genezen en de chronische belasting onder controle te krijgen.
Dit kan een belangrijke bijdrage leveren en leiden tot een duurzaam herstel en het oplossen van diverse klachten en problemen.
Deze Orgonite healing disk beschermt ook tegen de nadelige effecten van elektromagnetische straling en diens invloed.

Het straalt een goede en rustige energie uit in de directe omgeving wat zeer bevorderlijk is tijdens de algemene behandeling.
Het zal de aanwezigheid van micro-organismen die ziekten veroorzaken verminderen in het lichaam.
Het bevordert een versterking van het immuunsysteem in het lichaam.
En het heeft ook een sterk ontgiftende werking op het lichaam.
Er zijn ook met deze vorm van therapie geen enkele bijwerkingen, het is pijnloos  en er is ook geen lichamelijke afhankelijkheid.

hulda clark frequentie therapie met de Diamond Shield of Swing zapper

Dokter Royal Raymond Rife was een Amerikaanse uitvinder van optische microscopen.
Hij heeft met zijn uitgevonden optische microscoop diverse bacteriën, virussen, parasieten en ziekmakende pathogenen in beeld kunnen brengen met een vergroting tot 60.000 keer en is deze gaan onderzoeken hoe hij ze kon vernietigen en neutraliseren.
Hij heeft een frequentie apparaat uitgevonden waarmee hij bio-resonantie introduceerde en volgens zijn bevestigde onderzoeken heeft hij diverse ziekteveroorzakers selectief kunnen vernietigen en neutraliseren.
Ook heeft hij ontdekt dat elke bacterie of virus een eigen levensfrequentie heeft.

Nadat hij deze frequenties in beeld heeft gebracht kon hij met zijn frequentie apparaat energie met die specifieke frequenties het lichaam insturen.
Het resultaat was dat bacteriën, virussen en diverse ziekmakende pathogenen gingen resoneren en bij de juiste frequentie uit elkaar explodeerde en deze afsterfde. 
Hierna kon het lichaam deze ziekteverwekkers als afval opruimen en daardoor kan het immuunsysteem veel optimaler functioneren.
Na zijn dood is veel van zijn onderzoek, kennis en ervaring verloren gegaan.
Dr. Hulda Clark is een cum laude afgestudeerde onderzoekster en wetenschapper.
Zij heeft ook baanbrekend werk geleverd op het gebied van meerdere ziektebeelden.

Volgens haar onderzoeken werden veel ziekten en aandoeningen door een overbelasting van diverse bacteriën, schimmels, virussen en parasieten veroorzaakt.
Ook diverse vervuilingen van schadelijke stoffen zijn hier een bijdrage aan en haar onderzoek bevestigde eigenlijk hetzelfde wat Royal Raymond Rife al had ontdekt.
Dr. Hulda Clark heeft een apparaat (swing zapper) voor elektrotherapie ontwikkeld gebaseerd op de kennis van onder andere Royal Raymond Rife en diverse andere onderzoekers die ook op dit gebied uitgebreid en gespecialiseerd onderzoek hebben verricht.
Hulda Clark kon met haar frequentie apparaat een zeer uitgebreid scala aan ziekteverwekkers doden en elimineren zodat het lichaam de afvalstoffen kan opruimen en zichzelf kan resetten op de juiste frequentie en het immuunsysteem zichzelf weer in balans kan brengen.

Er wordt via hand of pols elektrodes een variabel frequentie signaal door het lichaam gestuurd binnen een vastgesteld gebied.
Dit zorgt ervoor dat ziekteverwekkers zich hier niet tegen kunnen wapenen en ook niet resistent of immuun kunnen worden zoals bijvoorbeeld ziekteverwekkers wel resistent of immuun kunnen worden tegen diverse soorten medicijnen en antibiotica.
Daardoor wordt er een zeer groot behandelbaar gebied in het lichaam bereikt.
De Diamond Shield en swing zapper kunnen allerlei kleine en grote indringers gelijktijdig dood maken zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, mijt, diverse wormen en allerlei andere ziekmakende pathogenen.

De beide voorgestelde zappers kunnenn ingezet worden tegen diverse klachten en aandoeningen.
Volgens het onderzoek van Dr. Hulda Clark werkt het tegen acne, artritis, blaasproblemen, diverse allergieën, infecties, depressie, eczeem, artrose, uitslag, zenuwpijnen, ziekte van Crohn, diabetes, herpes, jeuk, griep, etc.
U kunt zichzelf na de behandeling moe voelen en dit komt omdat er diverse afvalstoffen en toxinen uit het lichaam verwijderd moeten worden.
Het is daarom goed om veel zuiver water te drinken aangezien dit als een transportband werkt om het lichaam goed schoon te spoelen zodat het lichaam zichzelf kan reinigen.

De behandeling is geheel pijnloos, het versterkt en bevordert het immuunsysteem en heeft geen enkel nadelige bijwerkingen of therapie afhankelijkheid en deze vorm van behandelen kan daardoor leiden tot een langdurig herstel en het oplossen van diverse klachten en aandoeningen.                                                                         DIAMOND SHIELD ZAPPER PROGRAMMA OVERZICHT:

Dit programma is om het energieniveau te stimuleren en alle negatieve invloeden te compenseren en om het lichaam te harmoniseren en zorgt tevens voor het reguleren, stimuleren en ontladen van het hele Meridiaansysteem.
Door de gedeblokkeerde meridianen zal het immuunsysteem beter functioneren.
Programmatijd:
6 minuten.

Feel Good Programma:
Programma voor interne rust en om het algehele welbevinden te verbeteren en je goed te voelen.
Verbetert het inslapen en om de gehele nacht beter door te kunnen slapen.
Programmatijd:
14 minuten.

Relax/Ontspannings programma:
Dit programma is bedoeld om te ontspannen in stressvolle periodes en om lichamelijke rust te geven.
Eventueel ook toe te passen bij slaapproblemen of moeilijk inslapen.
Programmatijd:
8:22 minuten.

GS Golden stream programma:
Voorloper van het Diamond Shield programma en is gebaseerd op een compositie van 24 frequenties, 12 begin en 12 eindpunten van de 12 basismeridianen in het menselijk lichaam en deze worden hierdoor weer in balans gebracht.
Programmatijd:
6 minuten.

Griep programma/Gr-M:
Standaard griepprogramma voor influenza-infecties (griep) en dit programma kan acute klachten behandelen en zal voor aanzienlijke verlichting zorgen als dit programma 4 tot 5 keer op rij wordt afgespeeld.
Programmatijd:
8:30 minuten.

Verkoudheid programma/Sch-M:
Dit programma kan worden gebruikt bij acute verkoudheid en klachten in de sinussen of het gebied rond de oren en kan in geval van klachten 4 keer per dag worden afgespeeld en er zal voelbare lichamelijke verbetering optreden.
Programmatijd:
8 minuten

Speciaal programma/Rü-M Ba-M:
Speciaal programma dat gebruikt kan worden voor rugklachten, zowel tegen pijn als andere rugklachten en het kan dagelijks naar behoefte gebruikt worden.
Programmatijd:
8 minuten

Pijn programma/Sz-M Pa-M:
Speciaal programma volgens Dr. Rife en is geschikt voor alle soorten pijn en helpt ook bij wonden of pijnklachten na stralingstherapie.
Dit programma kan het beste gebruikt worden met de zelfklevende electroden om heel gericht te kunnen behandelen.
Programmatijd:
13 minuten.

Borreliose programma/Bo-M:
Voor behandeling van de ziekte van Lyme en gelieve dit programma niet vaker dan eenmaal per dag gebruiken met een intensiteit van 2.2 volt.
De spanning kan elke dag iets verhoogd worden met 1 volt en als de lichamelijke reactie te sterk voelbaar is dan het gebruikte voltage de volgende dag verlagen.
Voor gevoelige gebruikers eerst de helft van het programma af spelen en dan elke dag het programma steeds iets langer laten draaien.
Bij een patiënt met chronisch Lyme is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er vaak complexe secundaire reacties kunnen optreden.
Door een Lyme-infectie kan er een auto-immuunziekte en/of auto-agressieve ziekte ontstaan.
De ziekte van Lyme is de oorzaak van veel neurologische, reumatische of andere aandoeningen die kunnen worden geassocieerd met een immuun deficiëntie. 
In feite kunnen er uit een Lyme infectie, de zogenaamde kameleon onder alle ziekteverwekkers wel tientallen verschillende symptomen gevonden worden.
In dit programma zijn er dan ook diverse frequenties geintegreerd voor alle mogelijke pathogenen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de ziekte van Lyme. 
Programmatijd:
39 minuten. 

Beck programma/Bk 3.92Hz:
Protocol volgens Dr. Beck voor het zuiveren en reinigen van het bloed door specifieke bloedparasieten te bestrijden waardoor de bloedcellen een langere levensduur krijgen, verlaag de intensiteit tot er een aangenaam tintelend gevoel merkbaar is.
Programmatijd:
30 minuten 

Klassiek Dr. Hulda Clark programma:
Deze frequenties worden gebruikt in de Diamond Shield Zapper en de Swing Zapper.
7-20-7-20-7 7-20-7-20-7
Voor het behandelen van bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in het gehele lichaam en het omvat een universele frequentie van 33 KHz en het is voor alle oorzakelijke ziekteverwekkers nodig om 3 behandelingen te doen.
De eerste 7 minuten doodt alle aanwezige ziekteverwekkers maar deze komen na een paar minuten weer terug omdat ze zich vrijmaken uit de gedode ziekteverwekkers.
De 2e keer 7 minuten zappen doodt wederom alle ziekteverwekkers maar hieruit komen weer nieuwe ziekteverwekkers dus na 3 keer zappen zullen er geen ziekteverwekkers meer te vinden zijn in het bloed, zelfs niet na uren dus het lichaam kan alle afvalstoffen gaan opruimen die hierdoor zijn vrij gekomen.
Programmatijd:
61 minuten 33 kHz.

tens elektro stimulatie therapie

Het woord TENS betekent Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie.
Dit apparaat kan worden gebruikt bij acute of langdurige en chronische pijnklachten.
De pijn kan worden verminderd door lichte elektrische prikkels (stroompjes) op de huid te geven die door de huid binnendringen naar het weefsel en de spieren en zo naar dieper gelegen gebieden waar de pijn is gelokaliseerd.
De sterkte van deze stroompjes is te regelen voor een betere stimulatie.
Er worden plak elektroden aangebracht op de huid bij de pijnlijke plek en deze plak elektroden worden verbonden door middel van 2 of 4 kabeltjes.

De plak elektroden geven elektrische prikkels door om diverse spieren, weefsel, gewrichten en zenuwen te prikkelen en daardoor te stimuleren tot vermindering van pijn en daardoor kan aanzetten tot genezing.
Het werkt als een soort van massage maar dan van buiten af zonder drukken, trekken of zware belasting wat soms door een fysiotherapeut wel gedaan wordt om de pijnlijke plaats of plek te stimuleren tot genezing.
Naast veelvoudige programma’s voor intensieve pijntherapie zijn speciale programma’s voor spierontspanning en doorbloedingsbevordering geïntegreerd.

Het goede aan dit TENS-apparaat: Bijverschijnselen van chronische pijn zoals gespannen spieren door een pijn ontwijkende houding kunnen daardoor direct
worden mee behandeld.
Vaak als een behandeling van een fysiotherapeut niet helpt of te pijnlijk is of blijft dan kan men overwegen om een TENS behandeling te proberen om te kijken wat voor een effect dit heeft.
Het effect kan na 2 a 3 behandelingen zeer snel zijn en soms heeft het een inwerk tijd nodig van 1 tot 4 weken
Het neemt de oorzaak van de pijn niet weg zoals een zware overbelasting maar omdat de pijn kan verminderen zal de belasting vaak ook minder worden zodat het lichaam zichzelf kan herstellen.

De vorm van pijnverlichting tijdens en na de behandeling kan per persoon verschillen.
Bij chronische pijnklachten kan het zijn dat het lichaam constante pijnprikkels krijgt van bepaalde pijnlijke of geïrriteerde zenuwen, spieren, gewrichten of pezen en het lichaam kan daarop reageren om het hormoon cortisone/cortisol aan te maken om ontstekingsremmend te werken.
Als dit constant gebeurt dan is dit niet goed omdat het lichaam constant het signaal krijgt dat er een ontsteking is die vraagt om genezing.
De TENS behandeling kan ervoor zorgen dat zenuwpijnen minder goed werken en daardoor minder pijnprikkels doorgeven aan het zenuwstelsel.
De zenuwbanen die zorgen dat de pijn minder voelbaar is gaan daardoor juist beter werken.
Ook gaat het lichaam meer endorfine maken, dit is een lichaams eigen hormoon dat een pijnstillende werking heeft waardoor er minder pijn gevoeld kan worden.

Dit kan het resultaat geven dat de pijnklachten gaan afnemen.
De TENS behandeling heb ik al bij meerdere patiënten toegepast met een zeer goed eindresultaat.
Klachten die we kunnen behandelen zijn o.a. pijnlijke meniscus, tennis elleboog, diverse rugpijnen, spierpijn op diverse plekken, hernia, overbelasting van spieren, etc.
Dankzij de contact herkenning van de plak elektrode wordt de TENS therapie met de TENS nog veiliger.
De geïntegreerde uitgang kortsluiting schakelaar (AKS) vermindert de kans op huidirritaties zodat met dit TENS apparaat ook langdurige toepassingen mogelijk zijn.
Bovendien beschikt dit TENS apparaat over een elektroden herkenning en zet de stroom intensiteit meteen terug naar 0 als de elektroden geen goed contact maken met de huid of op de juiste manier aan het apparaat zijn aangesloten.

Een complete TENS behandeling duurt 30 minuten.

Is een van onderstaande vragen op u van toepassing dan meld dit even voor de behandeling !!

Bent u mogelijk zwanger?
Bent u overgevoelig voor pleisters?
Heeft u Hartklachten door hoge bloeddruk of hartritmestoornissen?
Heeft u epilepsie?
Heeft u een pacemaker of ICD?
Heeft u een neurostimulator zoals een blaasstimulator of ruggemergstimulator?

Dan moet er bekeken worden of er wel een TENS behandeling kan worden uitgevoerd !!