Artikels en Informatie:

Dit zijn diverse onderzoeken, studie’s en algemene informatie die ik heb verzameld en waar ik mijn
persoonlijke mening en overtuiging bij heb en deze hoeft niet iedereen met mij te delen of het er mee eens te zijn!

De geplaatste artikels zijn hoofdzakelijk ter informatie en eventuele educatieve doeleinden bedoeld.
Het betreft hier over het algemeen wel wetenschappelijke en onderbouwde studie’s, onderzoeken, test resultaten en bevindingen.

Dit wil niet zeggen dat ik persoonlijk de aangeboden onderzoeken en informatie als persoon uitdraag maar
ik wil deze kennis wel delen met iedereen die hier interesse of belang bij heeft om dit te bestuderen.

Elke lezer is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en u behoort altijd een arts te raadplegen alvorens deze
informatie te gebruiken, delen of toe te passen voor uw eigen of andere persoonlijke doeleinden!

Ik ben geen erkende arts en daarom ook persoonlijk op geen enkele manier of wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te
stellen voor het verkeerd gebruik, toepassen of delen van de aangedragen informatie zonder enig overleg met een erkende arts!

RAADPLEEG EN OVERLEG ALTIJD MET UW ARTS VOORDAT U ZELF IETS GAAT ONDERNEMEN MET DE AANGEBODEN INFORMATIE!!

Bioresonantie en Frequentie therapie Royal Raymond Rife

Magneetveld therapie

Bio Fotonen

Ons Immuunsysteem

Studies Confirm “Sound Therapy” Heals

Oncoloog Simoncini

Beating Lyme

Neuropsychiatric Lyme Borreliosis An Overview

Newly Developed Lyme ImmunoBlot Tests

Scientists reveal quirky feature of Lyme disease bacteria

Vaccinatie Ingrediënten

Vaccinatie Ingrediënten

Vaccinatie overzicht

Vaccinatie beleid Engeland

First Ever Peer Reviewed Study of Vaccinated vs Unvaccinated Children

On The Mechanisms Of Toxicity Of Chlorine Oxides

MMS-compleet